Rozhodcovský súd     PRÁVOSPOL s.r.o.    Advokátska kancelária     Aktuality

kontakt :

Mýtna 15

902 01  PEZINOK

      tel, fax : 033/641 23 92

mobil : +421 903 388 813

 

email : apolakovicova@pravospol.sk

   pravospol@pravospol.sk

             rozhodcovskysud@pravospol.sk